Q HOUSE AND CONDO

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท คิวเฮาส์แอนด์คอนโด จำกัด


เริ่มต้นธุรกิจ

23 ตุลาคม พ.ศ. 2561


การก่อตั้งบริษัท

23 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562


ที่ตั้งบริษัท

577/459 เดอะพาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์ อาคาร B ถนนศรีนครินทร์  ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270


ผู้บริหาร

CEO: Mr. Q


ทุนจดทะบียน

1,000,000 บาท ( จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 )


สิ้นปีงบประมาณ

30 เมษายน


กลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจให้เช่าและขายอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจวีซ่า


จำนวนพนักงาน

10 คน


มูลค่าการขาย

17,040,000 บาท


กำไร

860,000  บาท


Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2024 www.MetInfo.cn